Toužíte po zdraví, zkuste to s konopím

 

Reklamační řád

 

Záruční a reklamační podmínky stanovené Reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční době.

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z užívání produktu, (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

 

 

Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí.

 • Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřebrat.    
 1. Kupující svým podpisem na dobírce anebo dodacím listu stvrzuje převzetí zboží a svůj souhlas s Reklamačním řádem a reklamačními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží předáno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.
 2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, tzn. provést kontrolu úplnosti zboží, jeho neporušenosti, množství a porovnat je s dodacím listem,popř. doprovodnou dokumentací.
 3. O reklamaci nás informujte nejlépe písemně dopisem na adresu provozovny nebo e-mailem. V písemném oznámení je vhodné uvést číslo faktury, nebo variabilní symbol objednávky, druh závady a nárok, který vůči prodávajícímu uplatňuje (tzn. výměna zboží za náhradní, dodání chybějícího zboží).
 4. Oznámení vad:
  1. Vady, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při převzetí zboží, i když existovaly při převzetí zboží, ale projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
  2. V případě výskytu opakované reklamace je nezbytné předložit příslušné předchozí reklamační protokoly. 

   

  <span style="color: black;" times="" new="" roman";="" ""="" "times="" cs;="" """"="" ar-sa;"="">O vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.