Toužíte po zdraví, zkuste to s konopím

Smluvní podmínky

Informace pro návštěvníky

 
Veškeré informace uvedené na těchto stránkách mají u jednotlivých bylin pouze doplňující charakter a nelze je tedy brát za směrodatné. Nabízené byliny jsou surovinami pro další použití, takže u našich zákazníků předpokládáme dobré znalosti získané z kvalitních zdrojů. Nepřebíráme odpovědnost za jejich nesprávné použití.
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY   biokonopi.webnode.cz

  

Obecná ustanovení

 
 • Tento obchodní řád definuje podmínky pro použití stránek biokonopi.webnode.cz.cz, nákup zboží na těchto stránkách, jakož i podmínky pro reklamaci.
 • Provozovatelem internetového obchodu  je MUDr. Iva Pousková se sídlem Dolní Fořt č.1, Uhelná 790 68, IČ: 609 682 14  DIČ: CZ-6155160418
 • Provoz tohoto obchodu se řídí platnou legislativou ČR a rovněž nabízené zboží je v souladu s platnými právními normami.
 • Jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

 

Ochrana osobních údajů

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Respektujeme zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám.

 

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

 

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

 

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

  

Objednávka

 

Příjem objednávek:

 

 • Objednávku lze provést prostřednictvím internetového obchodu biokonopi.webnode.cz.

           Mailem biokonopi@seznam.cz kdykoli, telefonicky na čísle +420 733 569 776. Po - Pá  8:00 -16:00 hod.    

 • Při objednávce je nutné vyplnit veškeré požadované údaje o kupujícím (označené hvězdičkou). Ostatní údaje jsou dobrovolné, nicméně je doporučujeme vyplnit pro urychlení komunikace (zejména telefon). Údaje uvedené v objednávce slouží pouze pro vyřízení objednávky a po jejím uskutečnění budou z databáze odstraněny (viz část Ochrana osobních údajů).
 • Ihned po provedení objednávky obdržíte její kopii na Váš e-mail.
 • Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s naším obchodním řádem a všemi pravidly uvedenými na této stránce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo, odmítnout objednávku kupujícímu, který v minulosti neodebral nebo řádně nezaplatil objednané zboží. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí, není skladem nebo se výrazně změnila jeho cena. V případě, že nebudeme schopni Vámi objednané zboží vyexpedovat, Vás budeme neprodleně kontaktovat na Váš e-mail či telefonicky. Pokud je již zboží uhrazeno na náš účet, tak Vám nejpozději do 10 pracovních dnů příslušnou částku zašleme zpět na Váš bankovní účet.
 • Zákazník má právo objednávku stornovat do 4 hodin od odeslání objednávky, a to telefonicky na čísle +420 733 569 776 , nebo e-mailem na adrese: biokonopi@seznam.cz. Uváďějte prosím vždy číslo objednávky.

 

Expedice

 

 • Je-li zboží na skladě probíhá expedice během 2-5 pracovních dnů.
 • V případě, že nebudeme schopni Vámi objednané zboží vyexpedovat do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky, budeme Vás neprodleně informovat o předpokládané době expedice.
 • Zboží v rámci ČR je expedováno prostřednictvím České pošty a.s na dobírku. Pokud v době doručení zásilky nebudete na doručovací adrese, obdržíte do schránky poštovní oznámení o uložení zásilky. Zásilku si poté budete moci vyzvednout na Vaší pobočce České pošty.

 

Česko:  Česká pošta  dobírka - 110,- včetně DPH

Osobní odběr:  JESENÍK, Dukelská 456  v sídle Centrum harmonie, psychoterapeutická ambulance JESENÍK, Dukelská 456  zdarma

                            PRAHA - po dohodě na tel.čísle  734 261 592 – zdarma

                            OSTRAVA - po dohodě na tel.čísle  731 481 418 – zdarma

                                          

Poštovné a balné

 

 • K ceně objednaného zboží je připočteno poštovné a doběrečné.
 • Při odeslání na dobírku je poštovné a doběrečné v rámci ČR 110,00 Kč včetně DPH.
 • Balné: neúčtujeme!!!

 

PŘEPRAVNÍ  PODMÍNKY:

Zákazníci z ČR: platby v CZK

Česko: Česká pošta  dobírka - 110,- včetně DPH

Osobní odběr: v sídle Centrum harmonie, psychoterapeutická ambulance JESENÍK, Dukelská 456 – zdarma

                            PRAHA - po dohodě na tel.čísle  734 261 592 – zdarma

                                             

Zákazníci ze SR: platby v EUR

 

 Pozor!!!! zákazníci ze Slovenska musí být vždy registrováni.

 

Platba

 

 • Na dobírku – při zaslání na dobírku probíhá platba v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

Platební podmínky:

Dobírka CZK

Dobírka EUR

Slevy

 

 • Nakupujícím umožňujeme získat zde uvedené typy slev:
 • Akční sleva na nabízené zboží v aktuálně uvedené výši. Tento typ slevy je zpravidla omezen na určité období.
 • Osobní sleva pro registrované zákazníky s nadstandardním obratem.
 • Velkoobchodní sleva.

Kupní smlouva

 

 • Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku dodání zboží a jeho převzetí kupujícím.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména ust. § 409 a násl

 

 

 

Registrace: Pozor při registraci si nejprve v horní liště vyberte typ registrace (Maloobchodní či Velkoobchodní zákazník) Velkoobchodní zákazník musí zadat své IČ a DIČ.